ایرانی


ساخت ایران

حمایت از کالای ایرانی

ساخت ایرانی افتخار ماست ...

از این ساخت با کیفیت حمایت کنیم....

  حمایت از کالای ایرانی باعث رونق و توسعه بخشیدن به تولید و ساخت کالای باکیفیت برای

هم وطنان عزیزمان می شود ...

جوانان را از بی کاری می رهاند و به آنها زندگی می بخشد...

وقتی از این ساخت حمایت نکنیم!...

جوانان بی کار خواهند شد!!!

کشور زیر سلطه بیگانگان خواهد رفت!!!

ما مجبور می شویم تا از کالای خارجی استفاده کنیم و این یعنی مرگ و...

شاید فردا که چندان نیز دور نیست ... فرزند خودت یکی از جوانان بی کار باشد که زندگی ندارد

و قبیل مشکلات دیگر..

هم وطنان عزیز کالای ایرانی بهترین کالا است و اینگونه شکوهی که در این ساخت شکوهمند

می بینیم در هیچ کجای جهان به چشم نمی خورد...

بهترین راه برای آینده ای روشن حمایت از کالای ایرانی است.

والسلام...