آیا تولید برق بدون مصرف انرژی امکان دارد ؟؟!!

بله اینجا هست!!!

مگر می شود؟!!

چرا که نه


نتیجه تصویری برای برق

تولید برق با ساخت ژنراتور ویژه

خودتان با دستانتان ژنراتور بسازید و تولید برق را بدون مصرف انرژی خاص ببینید

ادامه مطلب

این پدیده درست است ولی فرمول عجیبی دارد بدرد کاردستی های پیچیده می خورد

ولی خودتان می توانید بسازید

بچه های باهوش این راه برایشان جالب است

برای کاردستی به ایمیل زیر پیام دهید.

یا در همین مطلب نظر دهی کنید تا منتشر شود.