به نام پروردگار هستی


عزیز من شاید توی بقیه سایت ها هرچیز الکی درباره حافظه باشه

ولی اینجا واقعی هست ... بهتون هشدار دادم


این حافظه به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد بر می گردد


روزی که در یونان باستان مردی در مهمانی برای خواندن شعر


دعوت بود هنگامی که همه مشغول خوردن بودند در یک سالن بسیار بزرگ یونانی مرد شعرش را خواند و بیرون رفت


چندی بعد