گلکسی ایکس رونمایی می شود

Galaxy X

تا سال ۲۰۱۹ این گوشی را در دست داشته باشید-صفحه انعطاف پذیر