برج جهنمی در کلش اف کلنز نشانه چیست؟!!


برج جهنمی


تا به حال سینمای ارباب حلقه ها را دیده اید؟!!


تک چشم


بر طبق نوشته شده سازندگان بازی و به صورت ظاهری

این برج به تک چشم فراماسون(شیطان)ساخته و تشبیه

شده است!!

روانشناسان این بازی را به خشونت زیاد

تعریف می کنند که بر خلاف آن ۹۰٪ بازیکنان زیر ۱۶ سال هستند

و تاثیر مخربی بر اعصاب و روان آنها می گذارد.

نکته جالب اینجا است که بیش از ۷۰٪ بازیکنان ایرانی هستند و قویترین بازیکنان جهان نیز ایرانیان به شمار می روند.

این یعنی چه؟!!!

آیا این بازی برای ما ایرانیان ساخته شده؟!!!

به ادامه مطلب بروید تا از حقایق جالبی برای شما بگوییم.